Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse Michaelsen om å gjøre regelverket mer fleksibelt for å sikre alle elever rett til tilpasset opplæring

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:75 (2008–2009)
  • Dato: 02.04.2009
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
2. april 2009