Representantforslag om fritak for ideelle organisasjoner fra å betale konsesjonsavgift for bruk av sambandsutstyr

Dokument nr. 8:77 (2008-2009), Innst. S. nr. 287 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 287 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ikke bifalt et forslag fra Fremskrittspartiet om fritak for ideelle organisasjoner fra å betale konsesjonsavgift for bruk av sambandsutstyr. Forslaget fikk støtte av FrP, H, KrF og V.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009