Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)

Hvor er saken nå?

1
Lovforslag
2
Komite-
behandling
3
Debatt og vedtak
i Odelstinget
4
Debatt og vedtak
i Lagtinget
5
Lov
Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget
Lovforslag fra Justis- og politidepartementet
Saken er til behandling i justiskomiteen

Behandling og vedtak

Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Relaterte saker:


Fremmet igjen som:
Ny varemerkelov

Tilhørende NOU – Norges offentlige utredninger

NOU 2001: 8  Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

Se andre saker om samme tema:

Efta/eu
Handel
Næringsliv

Følg saken

1 Lovforslag

Fra Justis- og politidepartementet
Grunnlag for saken
Ot.prp. nr. 98 (2008-2009)
Fremmet i statsråd 15.05.2009
Referert 15.05.2009

2 Komitebehandling

Tildelt komité 15.05.2009
Justiskomiteen

3 Debatt og vedtak i Odelstinget

Ikke gjennomført

4 Debatt og vedtak i Lagtinget

Ikke gjennomført

5 Lov

Ikke gjennomført

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget