Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen)

Prop. 60 S (2009-2010), Innst. 140 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 140 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.02.2010