Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 90 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer som innebærer at den som har betalt egenandeler for legehjelp, psykologhjelp, legemidler på blå resept osv. (egenandelstak 1), automatisk vil få frikort når taket for betaling av egenandeler er nådd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009