Representantforslag om å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling

Dokument 8:12 L (2009-2010), Innst. 151 L (2009-2010)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Ingjerd Schou, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.02.2010 Innst. 151 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om å endre spesialisthelsetjenesteloven slik at det skal bli mulig å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling, som sykehus, og dermed bli omfattet av retten til fritt sykehusvalg. Forslaget fikk støtte av Kristelig Folkeparti og subsidiær støtte fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2010

   Behandlet første gang i Stortinget: 02.03.2010