Representantforslag om inngrepsfrie naturområder

Dokument 8:37 S (2009-2010), Innst. 220 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders B. Werp, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Lars Myraune, Svein Harberg, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.04.2010 Innst. 220 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti - om inngrepsfrie naturområder (INON). Forslaget fikk ikke tilslutning fra de tre regjeringspartiene, men ble lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2010