Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort

Dokument 8:41 S (2009-2010), Innst. 187 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Harald T. Nesvik, Per Arne Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.03.2010 Innst. 187 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å unnta helseforsikringer, treningskort og sykdomsbehandling betalt av arbeidsgiver for arbeidsgiveravgift og personbeskatning. Representantforslaget og ytterligere et fremsatt forslag i saken ble ikke vedtatt. Deretter ble det enstemmig bifalt, i tråd med innstillingen fra finanskomiteen, at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2010