Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan og Norges sivile og militære engasjement i landet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status