Trygdeoppgjeret 2010

Prop. 137 LS (2009-2010), Innst. 357 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 15.06.2010 Innst. 357 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet trygdeoppgjøret for 2010. Grunnbeløpet i folketrygden økes med 2 760 kroner og settes til 75 641 kroner fra 1. mai 2010. Særttillegget i folketrygden, ordinær sats er satt til 100 pst. av grunnbeløpet med virkning fra 1. mai 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010