Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2010

Dette dokument

  • Innst. 357 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 137 LS (2009–2010)
  • Dato: 15.06.2010
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. juni 2010

Robert Eriksson

leder og ordfører