Representantforslag om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyre

Dokument 8:72 S (2009-2010), Innst. 229 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Jan Tore Sanner, Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Svein Harberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.05.2010 Innst. 229 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyre. Forslaget fikk ikke tilslutning fra de tre regjeringspartiene, men ble lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2010