Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom

Dokument 8:75 S (2009-2010),, Innst. 249 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per-Willy Amundsen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 249 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom. Det ble også fremmet forslag om å nekte å yte offentlige tjenester til personer som opptrer i heldekkende plagg. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2010