Representantforslag om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene

Dokument 8:114 S (2009-2010), Innst. 320 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 320 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Venstre om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, og ble lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2010