Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle

Dokument 8:115 S (2009-2010), Innst. 321 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Peter N. Myhre, Per Arne Olsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 321 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen fremlegge sak om Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle. Forslaget fikk kun støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2010