Representantforslag om rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere og mer fleksible studietilbud

Dokument 8:150 S (2009-2010), Innst. 27 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen, Henning Warloe, Ine M. Eriksen Søreide, Ingjerd Schou, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 21.10.2010 Innst. 27 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet etter- og videreutdanning for lærere mv på grunnlag av et representantforslag fra Høyre. Forslaget ble med regjeringspartienes stemmer vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 29.10.2010