Representantforslag om handlingsplan for krysningsspor og tiltak for økt kapasitet av gods på norsk jernbane

Dokument 8:153 S (2009-2010), Innst. 62 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingjerd Schou, Lars Myraune, Svein Harberg, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 62 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Høyre har Stortinget drøftet forslag om handlingsplan for kryssingsspor og tiltak for økt kapasitet av gods på norsk jernbane innen utgangen av vårsesjonen 2011. Forslaget ble ikke bifalt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2010