Representantforslag om tiltak i forbindelse med anskaffelsesprosess av nye redningshelikoptere

Dokument 8:176 S (2009-2010), Innst. 90 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Jan-Henrik Fredriksen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.11.2010 Innst. 90 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrifttspartiet om tiltak i forbindelse med anskaffelsesprosess av nye redningshelikoptere. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2010