Representantforslag om en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret

Dokument 8:162 S (2009-2010), Innst. 80 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide, Ivar Kristiansen, Lars Myraune, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.11.2010 Innst. 80 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Høyre om å innføre en ny helhetlig befalsordning i Forsvaret. Mot stemmene fra Høyre ble forslaget vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.02.2011