Endringer i fagskoleloven

Prop. 161 L (2009-2010), Innst. 64 L (2010-2011), Lovvedtak 27 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 64 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ensstemmig vedtatt endringer i fagskoleloven i tråd med regjeringens forslag, bl.a. med sikte på framtidig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2010