Representantforslag om å ta i bruk prosjektfinansieringsmodeller innenfor norsk samferdsel

Dokument 8:177 S (2009-2010), Innst. 85 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Siri A. Meling, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.11.2010 Innst. 85 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i representantforslag fra Høyre drøftet forslag om å ta i bruk nye finansieringsmodeller innenfor norsk samferdsel. Stortinget fattet vedtak om at forslaget ikke bifalles med stemmene fra Ap, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010