Representantforslag om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen

Dokument 8:4 S (2010-2011), Innst. 123 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 123 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Ørskog-Fardal. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010