Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 29 S (2010-2011), Innst. 129 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2010 Innst. 129 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra Fremskrittspartiet vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet. Den største endringen er på innbyggertilskuddet under kap. 571 Rammetilskudd til kommunene, som er økt med til sammen 1 049 mrd. kroner, hvorav 1 mrd. er en økning ut fra regjeringens ønske om å styrke investeringsordningen for sykehjemsplasser og og omsorgsboliger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2010