Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven

Dokument 8:3 LS (2010-2011), Innst. 243 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders B. Werp, Bjørn Lødemel, Elisabeth Røbekk Nørve, Erna Solberg, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Lars Bjarne Tvete, Nikolai Astrup, Svein Harberg, Trond Helleland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 243 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet første gang i Stortinget: 21.03.2011