Representantforslag om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten

Dokument 8:24 S (2010-2011), Innst. 201 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Lars Myraune, Svein Flåtten, Svein Harberg, Siri A. Meling Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.02.2011 Innst. 201 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra Høyre om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten herunder gjennom fjerning av særreguleringer på landbrukseiendommer. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv, Sp og KrF, har stemt imot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2011