Representantforslag om om å redusere sykefraværet gjennom en bedre utnyttelse av "Raskere-tilbake-ordningen"

Dokument 8:34 S (2010-2011), Innst. 208 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.02.2011 Innst. 208 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stemt ned forslag fra Høyre om en omlegging av ordningen "Raskere tilbake" som tar sikte på å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2011