Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter

Dokument 8:36 S (2010-2011), Innst. 297 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Per Sandberg, Robert Eriksson, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP), (H) og (V)
Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 297 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011