Endringar i statsbudsjettet 2010

Prop. 23 S (2010-2011), kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 128 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2010 Innst. 128 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i følgende budsjettkapitler på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett: Kap. 820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, kap. 821 og kap 3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere og kap. 822 og kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Den største endringen er under kap. 822 post 22 som er redusert med 150, 8 mill. kroner på grunn av at tallet på personer i målgruppen som utløser opplæringstilskudd er redusert med nesten 2000 personer, i tillegg er flere tilskudd utbetalt senere enn ventet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2010