Endringar i statsbudsjettet 2010

Prop. 23 S (2010-2011), kap. 847, Innst. 119 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 119 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer på Kap. 847 i statsbudsjettet for 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet under rammeområde 7.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2010