Endringar i statsbudsjettet 2010

Prop. 23 S (2010-2011), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821, 3822 og 847, Innst. 134 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 134 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2010