Endringer i dekningsloven

Prop. 30 L (2010-2011), Innst. 150 L (2010-2011), Dokument 1 Tillegg 30 (2010-2011), Prop. 30 L (2010-2011), Lovvedtak 38 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 150 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i dekningsloven. Endringene innebærer at avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler gis forrang framfor kraftkjøperens bo, etterfølgende kreditorer og senere rettsstiftelser i kraftkjøperens kontraktsposisjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.12.2010