Representantforslag om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen

Dokument 8:62 S (2010-2011), Innst. 249 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 249 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Ap, Sv og SV forkastet representantforslag fra H om konkurranseutsetting av passasjertransporten på Kongsvingerbanen så snart som mulig. FrP, H, KrF og V stemte for forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011