Representantforslag om motorferdsel i utmark

Dokument 8:68 S (2010-2011), Innst. 264 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune, Svein Harberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 264 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om motorferdsel i utmark og hvor man bl.a. ber regjeringen - i løpet av vårsesjonen 2011 - om å legge frem for Stortinget en evaluering av forsøksprosjektet med utvidet kommunalt selvstyre i åtte utvalgte kommuner i perioden 2000-2005. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2011