Representantforslag om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Service (CCCS)

Dokument 8:70 S (2010-2011), Innst. 427 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 427 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om opprettelse av en gjeldsordning etter den britiske modellen, The Consumer Credit Counselling Service (CCCS). Forslaget fikk ikke flertall, men et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtok forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011