Representantforslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris

Dokument 8:72 S (2010-2011), Innst. 250 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Ulf Leirstein Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 250 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innføre fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris. Forslaget fikk tilslutning fra medlemmene fra Fremskrittspartiet, og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2011