Endringar i aksjelova mv.

Prop. 77 L (2010-2011), Innst. 325 L (2010-2011), Lovvedtak 51 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 325 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i aksjelova mv. som bl.a. omhandler Brønnøysundregisterets plikt til å sende varsel til et selskap som står i fare for å bli oppløst.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.06.2011