Representantforslag om Intercitytog på østlandet

Dokument 8:83 S (2010-2011), Innst. 273 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 273 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Venstre har Stortinget drøftet flere forslag vedrørende prosjektorganisasjon, statlig reguleringsplan mv. vedrørende intercitytog på Østlandet. Forslagene fikk ikke tilslutning. Stortinget vedtok å legge forslaget ved protokollen etter forslag fra Ap, H, SV, Sp og KrF. De samme partiene peker i transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling i saken at InterCity-trianglet utgjør hovednavet i utbygging og utvikling av norsk jernbane, og at det er nødvendig å planlegge mer helhetlig og med bedre planleggingsverktøy.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2011