Representantforslag om å sikre muligheter til offentlig- privat samarbeid ved finansiering av sykehusutbygginger

Dokument 8:92 S (2010-2011), Innst. 304 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.04.2011 Innst. 304 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å sikre muligheter til offentlig-privat samarbeid ved finansiering av sykehusutbygginger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2011