Representantforslag om å opprette et uavhengig finanspolitisk råd

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 358 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyres representanter Sanner, Gundersen, Kambe og Flåtten om opprettelse av et uavhengig finanspolitisk råd. Mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, vedtok Stortinget at det ikke skal opprettes et uavhengig finanspolitisk råd i Norge nå.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2011