Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge

Dokument 8:104 S (2010-2011), Innst. 343 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Henning Warloe, Svein Harberg, Torgeir Dahl Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 343 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Høyre om å legge fram en egen stortingsmelding om å styrke den maritime utdanningen i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2011