Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene

Dokument 8:127 S (2010-2011), Innst. 52 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.11.2011 Innst. 52 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.11.2011

  Behandlet i Stortinget: 29.11.2011