Representantforslag om eiendomsskatt

Dokument 8:126 S (2010-2011), Innst. 360 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Jan Tore Sanner, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 360 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag 126 S (2010-2011) fra Høyre om å begrense verdsettelsesgrunnlaget for eiendomsskatt oppad til 30 prosent av omsetningsverdi, klarere avgrensning mot eiendomsskatt på maskiner og utstyr samt at kommuner som ikke krever inn eiendomsskatt, ikke straffes økonomisk for dette ved tildeling av skjønnsmidler. Forslaget fikk ikke tilslutning og flertallet vedtok at det skulle vedlegges protokollen. Parallelt ble representantforslag 137 LS (2010-2011) fra Fremskrittspartiet om å avvike eiendomsskatten behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2011