Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå

Dokument 8:132 S (2010-2011), Innst. 425 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 425 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011