Representantforslag om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler

Dokument 8:134 S (2010-2011), Innst. 24 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Henning Warloe, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.10.2011 Innst. 24 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Høyre om at Stortinget skal få en sak med gjennomgang av kriteriene for tilskudd til private skoler, med sikte på at disse reelt samsvarer med intensjonen i Stortingets vedtak om tilskudd til slike skoler. Forslaget fikk støtte fra Frp, H, KrF og Venstre, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.11.2011