Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Henning Warloe og Svein Harberg om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler

Dette dokument

  • Dokument 8:134 S (2010–2011)
  • Dato: 13.04.2011
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
13. april 2011