Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Henning Warloe og Svein Harberg om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 20. oktober 2011

Marianne Aasen

Kristine Kvam

leder

ordfører