Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring

Dokument 8:150 S (2010-2011), Innst. 36 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Michael Tetzschner, Per-Kristian Foss, Siri A. Meling, Trond Helleland Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 36 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2011