Stortinget - Møte mandag den 6. juni 2011 kl. 10

Dato: 06.06.2011

Referatsaker

Sak nr. 9 [15:05:45]

Referat

 • 1.(366)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli, Michael Tetzschner og Elisabeth Røbekk Nørve om opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre (Dokument 8:147 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 2.(367)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring (Dokument 8:150 S (2010–2011))

 • 3.(368)

  Søknad fra Hans Tranekjer Andersen om å bli naturalistert norsk borger etter Grunnloven § 75 bokstav m

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.