Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn

Dokument 8:165 S (2010-2011), Innst. 77 S (2011-2012), Dokument 8:165 LS (2010-2011), Dokument 8:165 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 24.11.2011 Innst. 77 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag Kristelig Folkeparti om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn. Forslaget ble ikke vedtatt, men vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2011