Representantforslag om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap

Dokument 8:171 S (2010-2011), Innst. 72 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Robert Eriksson, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.11.2011 Innst. 72 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2011